sobota, 24 marca 2012

Prosto w oczy by Skavenblight DTWydawało się, że nie ma nic gorszego od spadających meteorytów, spękanej ziemi i demonów, gnębiących ludzkość w tych dniach. A jednak, okazało się, że siły Chaosu szykują jeszcze potworniejszą niespodziankę, niż to, co spotkało śmiałków do tej pory. W głębi miasta skryła się – jeśli można doskonale widoczną postać nazwać ukrytą – potworna poczwara. Powiadają, że śpi na niewyobrażalnych skarbach. Powiadają jednak także, że jedno jej spojrzenie może zabić...
Teren                                     
Zrujnowane domki, mury przeszkody. 6 budynków [po 3 na każdej połowie stołu] jest oznaczonych – znajduje się w nich ukryty Wyrdston Bazyliszka. Na środku stołu znajduje się leże Bazyliszka śpiącego pośród odłamków Wyrdstona.

Rozstawienie band
Każdy z graczy rzuca k6, ten z wyższym wynikiem decyduje czy chce się wystawić jako pierwszy czy jako drugi. Gracz wystawiający się jako pierwszy wystawia swoje modele do 6” od wybranej przez siebie krawędzi. Drugi gracz wystawia się na przeciwko pierwszego. Kiedy obaj gracze wystawią swoje bandy powinni rzucić ponownie k6. Gracz z wyższym wynikiem decyduje, kto rozpocznie grę.

Zasady specjalne:
Skarby Bazyliszka  W każdym z 6 oznaczonych budynków znajduje się wyrdston ukryty przez pazernego jaszczura. Bohaterowie lub stronnicy [nie zwierzę!] po wejściu do budynku mogą próbować znaleźć go wśród gruzów. Do odnalezienia potrzebny jest wynik 6 na k6. Rzut można wykonywać raz na turę. Każdy kolejny wojownik obecny w budynku uprawnia do kolejnego rzutu. W każdym budynku znajduje się jeden kawałek wyrdstona.
Jednak prawdziwe kosztowności znajdują się pod śpiącym Bazyliszkiem... Można przeszukiwać leże w zasięgu 6” od uśpionego stwora. Kawałek wyrdstona znajdowany jest na 4+. W leżu znajduje się 8 kawałków wyrdstona. Bohater lub stronnik może nieść dowolną ilość kawałków wyrdstona bez kar do ruchu. Nie można przekazywać kawałków innym wojownikom. Jeżeli model zostanie zdjęty z placu boju, znacznik wyrdstona, należy położyć w miejscu, w którym został zabity.
Tuż obok Bazyliszka leży również słynne Lustro Hrabiny Monique. Hrabinie tej, jako najbardziej próżnej z bretońskich szlachcianek, przypisuje się wynalezienie sposobu na zabicie Bazyliszka. Potwór, przeczuwając, że może z nim mieć kłopoty, zabił wysłannika Hrabiny i schował Lustro. Lustro leży, zagrzebane niedbale w gruzach, w odległości 2” od potwora. Każdy model prócz zwierzęcia może je podnieść.

Nie zbudź bestii! Nic nie jest tak proste, jak by się wydawało... Na koniec każdej swojej tury każdy z graczy rzuca 2k6 i dodaje następujące modyfikatory:
+1 za każdy kawałek wyrdstona odnaleziony już przez swoich wojowników
+2 za każdego wojownika przeszukującego leże
+2 za podniesienie Lustra Hrabiny Monique
+3 za wystrzały z broni palnej i odgłosy walki w promieniu 12” od leża
Przy wyniku 12 i więcej Bazyliszek zostaje zbudzony.
Bazyliszek budzi się również, gdy zostanie zaatakowany lub gdy zostanie trafiony z broni strzeleckiej.

Bazyliszek
Tura Bazyliszka następuje od razu po turze gracza, który rzucał kostką.

Bazyliszek
M 7 | WS 5 | BS 0 | S 5 | T 5 | W 4 | I 5 | A 3 | Ld 8

Zasady specjalne: petryfikacja [opisane poniżej]; łuskowata skóra – rzut obronny na 3+ przed każdym ciosem, modyfikowany; wzbudza strach; odporny na psychologię; duży cel.
Potwór w swojej turze wykonuje następujące czynności:
Faza Ruchu – jeżeli nie jest w walce, porusza się w kierunku najbliższych modeli. Szarżuje, jeżeli są one w zasięgu szarży [każdorazowo starając się zaangażować w walkę z jak największą liczbą wrogich wojowników].
Nie można ukryć się przed Bazyliszkiem.
Bazyliszek nienawidzi każdego, kto trzyma kawałek wyrdstona lub Lustro Hrabiny Monique i będzie starał się atakować taką postać w pierwszej kolejności.
Bazyliszek woli atakować modele strzelające do niego, nawet jeżeli są dalej, niż modele bliższe, ale nie robiące nic [chyba, że mają kawałek wyrdstona lub Lustro!].
Bazyliszek stara się dobić wszystkie modele znokautowane i ogłuszone, zanim zaangażuje się w kolejną walkę.
Faza Strzelecka – Bazyliszek może poświęcić jeden ze swych ataków w fazie strzeleckiej na petryfikację wrogów. Zamienia w kamień wszystkie modele stojące w linii długości 8” i szerokości 1”, które nie zdadzą testu Ld. Model zamieniony w kamień staje się odporny na psychologię i, jeśli wzbudzał strach, przestaje go wzbudzać. Nie może nic robić przez jedną turę. Zaatakowany ma rzut obronny na 2+.
UWAGA! Sister Augur jest odporna na spojrzenie Bazyliszka.
Faza Walki Wręcz – Jeżeli Bazyliszek jest zaangażowany w walkę z kilkoma przeciwnikami, ataki wymierzane są w możliwie jak największą ich liczbę.

Lustro Hrabiny Monique Lustro może zostać użyte, gdy potwór użyje w swej fazie strzeleckiej umiejętności petryfikacji. Model posiadający lustro deklaruje w swojej turze jego użycie i odbija spojrzenie Bazyliszka. Lustro rani go zawsze na 4+.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy: Bazyliszek zostaje zabity – zwycięstwo dla bandy, która go zabiła. Jedna z band zostaje wybita do nogi – zwycięstwo bandy, która przeżyła.

Doświadczenie
+1 Za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje bitwę otrzymują oni +1 punkt doświadczenia.
+1 Przywódca zwycięskiej bandy. Przywódca bandy, która wygrała otrzymuje +1 punkt doświadczenia.
+1 Za przeciwnika zdjętego z placu boju. Każdy Bohater otrzymuje +1 punkt doświadczenia za każdego przeciwnika zdjętego z pola bitwy.
+1 Za każdy kawałek wyrdstona będący w posiadaniu bohatera lub stronnika.
+1 Dla bohatera za podniesienie Lustra Hrabiny Monique
+1 Dla bohatera za zdjęcie jednej rany z Bazyliszka
+3 Dla bohatera za zabicie Bazyliszka [+1 dla stronnika (i jego grupy)].

Scenariusz turnieju Mordheim "Czas Apokalipsy" - Bazyliszek 2007 Warszawa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wielka Biblioteka